नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि nainam chindanti shastrani full shlok

nainam chindanti shastrani full shlok

नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि nainam chindanti shastrani full shlok नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: ।न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥अर्थात्आत्मा को …

Read moreनैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि nainam chindanti shastrani full shlok

प्रातः कालीन वंदना pratah kalin vandana

Pratah kalin vandana

प्रातः कालीन वंदना pratah kalin vandana प्रातःकाल की स्तुति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् । पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द …

Read moreप्रातः कालीन वंदना pratah kalin vandana

pratah smaran mantra lyrics  सर्वोपयोगी प्रातःस्मरण 

pratah smaran mantra lyrics  सर्वोपयोगी प्रातःस्मरण    गणपतिर्विघ्न राजो लम्बतुण्डो गजाननः। द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ।।   विनायक श्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः। द्वादशैतानि …

Read morepratah smaran mantra lyrics  सर्वोपयोगी प्रातःस्मरण 

 प्रातः स्मरण शिव मंत्र/pratah smaran shiva mantra

प्रातः स्मरण शिव मंत्र/pratah smaran shiva mantra

 प्रातः स्मरण शिव मंत्र/pratah smaran shiva mantra प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्। खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥   प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं …

Read more प्रातः स्मरण शिव मंत्र/pratah smaran shiva mantra

lord shiva slokas/शिव स्तुति मंत्र श्लोक

lord shiva slokas/शिव स्तुति मंत्र श्लोक

lord shiva slokas श्रीशिवसूक्तिः-सूक्तिसुधाकर  जय हे शिव दर्पकदाहक दैत्यविघातक भूतपते दशमुखनायक शायकदायक कालभयानक भक्तगते। त्रिभुवनकारकधारकमारक संसृतिकारक धीरमते हरिगुणगायक ताण्डवनायक मोक्षविधायक योगरते॥१॥ हे मदनदाहक …

Read morelord shiva slokas/शिव स्तुति मंत्र श्लोक